loading

Kvalitetskontroll

Billack Malmö AB är medlem i Motorbranschens Riksförbund och följer deras för branschen uppsatta riktlinjer. Detta innebär bl.a. reparationsgarantier på utfört arbete m.m. vilket innebär en trygghet för dig som kund.

Kontrollerad skadeverkstad

Billack Malmö AB är medlem i kontrollerad skadeverkstad (även kallat ” gröna punkten” ) där Svensk Bilprovning gör stickprovskontroller på utförda arbete för att säkerställa reparationskvaliteten. Samt kontrollerar logistik och administration.

Bilplastteknik

En reparationskedja som reparerar skadade plastdetaljer under ansvar för kvalitet och miljö. Företaget lever upp till de hårda krav på utrustning och rutiner som Motorbranschen Riksförbund kräver. Av miljöskäl är det idag vanligare med reparation av skadade bilplastdetaljer jämfört med tidigare.

Miljö- och kvalitetcertifiering

Billack Malmö AB är miljö- och kvalitetscertifierad billackeringsverkstad och samarbetar med försäkringsbolag. Målet är att säkerställa att reparationerna av bilarna utförs enligt fabrikanternas reparationsanvisningar, så att fordonet även efter reparation uppfyller säkerhetskraven. Ytterligare en viktig aspekt är att ge stöd för ett aktiv miljöarbete.