Kvalitet


Vi ska leverera Säkra, Korrekta & Effektiva skadereparationer. Vi tummar inte på kvaliteten så du kan känna dig trygg när du lämnar din bil hos oss för reparation!

Ett tydligt kvalitetstänkande genomsyrar hela verksamheten, från arbetsresultat och servicenivå till val av tillbehör, material och metoder.

Vår policy är att alla våra kunder här i Malmö med omnejd ska vara nöjda när de åker från vår verkstad. Givetvis lämnar vi garantier på utförda arbeten, vare sig det gäller billackering, en åtgärdad eller plåtskada.